Za pośrednictwem Panelu klienta możesz generować ewidencje oraz zestawienia, które dotyczą generowanych przez Ciebie dokumentów (np. faktur VAT, dokumentów PRO-FORMA). Przykładowo, za pośrednictwem tej funkcji możesz ewidencjonować wszystkie dokumenty dla danego miesiąca.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak korzystać z funkcji generowania zestawień i ewidencji. Pamiętaj, że podczas generowania zestawienia możesz zdefiniować czy ma być ono wygenerowane dla wszystkich czy tylko dla wybranych rodzajów dokumentów.