Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby usunąć zbędne wpisy. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak usunąć klienta z systemu.

Aby usunąć klienta z systemu:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Klienci” i kliknij przycisk „Lista klientów”.
    lista-klientow
  3. Na wyświetlonej liście kliknij przycisk button_usuwanie przy kliencie, którego chcesz usunąć.
    lista-klientow3
  4. Potwierdź chęć usunięcia wybranego klienta z systemu.