Na generowanych przez Ciebie fakturach oraz innych dokumentach możesz dodać dodatkowe pole, w którym będziesz mógł umieścić dodatkowe informacje o produkcie, np. kolor, PKWiU.

Aby dodać dodatkowe pole na dokumencie:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Ustawienia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Ustawienia faktur”.
  ustawienia-faktur
 3. W sekcji „Inne” możesz wpisać nazwę pola dodatkowego, które może być widoczne na tworzonych dokumentach. Pole dodatkowe może służyć do określenia dodatkowych informacji na temat produktu i/lub usługi.
  dodatkowe-pole-na-fv
 4. Po wpisaniu nazwy pola dodatkowego, kliknij przycisk „Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
  przycisk-zapisz
 5. Od tej chwili podczas dodawania produktów/usług na dokumentach, będziesz mógł włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pola dodatkowego.
  dodatkowe-pole

  Pamiętaj, że nazwę dodatkowego pola możesz zdefiniować w „Ustawieniach faktur”.