Jeśli posiadasz stałych klientów, którym np. co miesiąc wystawiasz fakturę, możesz zautomatyzować proces generowania tych faktur za pomocą funkcji Faktur Cyklicznych. Dzieki tej funkcji faktury mogą wystawiać się automatycznie zgodnie z określoną częstotliwością.

Jeżeli więc wystawianie faktur ma w niektórych sytuacjach charakter cykliczny, możesz skorzystać z funkcji automatycznego generowania faktur – na zaplanowany wcześniej termin, np. co miesiąc itd.

Aby zaplanować cykliczne generowanie faktur:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. W sekcji „Wystaw dokument” kliknij przycisk „Faktura cykliczna”.
    cykliczna
  3. Wypełnij wyświetlony formularz:
    cykliczna2

    • Nazwa – nazwa służąca do identyfikacji, nie jest dostępna dla klienta,
    • Na podstawie – wybierz fakturę, która ma być podstawą dla cyklicznych faktur,
    • Opis prywatny – dowolny opis, który nie będzie widoczny dla klienta,
    • Data rozpoczęcia – czyli data wystawienia pierwszej faktury,
    • Data zakończenia – czyli data zakończenia cyklicznego generowania,
    • Wystawiaj co: – wybierz co jaki okres czasu faktura cykliczna ma być generowana.
  4. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby włączyć zaplanowaną fakturę cykliczną. Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona w określonym przez Ciebie terminie.
    przycisk_zapisz