Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodawać oraz usuwać dostępne do wyboru stawki VAT. Funkcja ta jest przydatna, gdy potrzebujesz skorzystać z dodatkowych stawek VAT (np. dla rolnika lub taksówkarza).

W systemie dostępne są na start tylko domyślne stawki VAT (23%, 8%, 5%, 0, zw, np). Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby dowiedzieć się jak dodać kolejne stawki VAT, które następnie przypisujesz podczas dodawania produktów.

Aby dodać lub usunąć dostępne stawki VAT:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Ustawienia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Ustawienia faktur”.
  ustawienia-faktur
 3. W sekcji „Jednostki” znajdź tabelę, w której możesz dodawać kolejne stawki VAT.
  stawki
 4. W polu „nowy element…” wpisz liczbę, która odzwierciedla stawkę podatku, którą chcesz dodać. Przykładowo, jeśli chcesz dodać stawkę 17%, wpisz cyfrę 17.
  stawki2
 5. Po kliknięciu zielonego przycisku plusa, wybrana stawka zostanie dodana do systemu.
  Pamiętaj, że za pomocą czerwonego przycisku możesz usunąć każdą z dodanych wcześniej stawek podatku.