Faktura VAT jest dokumentem księgowym i jednocześnie rachunkiem zawierającym szczegółowe dane o transakcji. Faktura typu VAT jest szczególnym rodzajem faktury, ponieważ podlega osobnym przepisom oraz wystawiana jest przez płatników podatku VAT. Więcej informacji na temat faktury VAT znajdziesz pod tym adresem.

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz pobrać duplikat faktury na swój komputer lokalny w postaci elektronicznej (PDF). Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak pobrać duplikat faktury.

Aby pobrać duplikat faktury z Panelu klienta:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. W sekcji „Przeglądaj wystawione dokumenty” kliknij przycisk „Faktury VAT”.
    przycisk_faktury_vat
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich wystawionych faktur VAT.
    lista-faktur
  4. Kliknij przycisk przycisk_duplikat przy wybranej fakturze, aby pobrać jej duplikat.
  5. Potwierdź pobieranie duplikatu faktury w postaci pliku PDF. Po krótkiej chwili, wybrany duplikat faktury zostanie pobrany na komputer lokalny.