Fakturę zaliczkę wystawia się w momencie, gdy otrzymałeś część lub całość należności, w szczególności w formie przedpłaty, zaliczki, zadatku. Wystawianie faktury zaliczki powtarza się za każdym razem, po otrzymaniu każdej kolejnej części należności, przed dokonaniem transakcji.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wystawić fakturę zaliczkową.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić co powinna zawierać faktura zaliczkowa.

Faktura końcowa jest dokumentem księgowym wystawianym po dokonaniu sprzedaży lub usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki oparte fakturami zaliczkowymi. Faktura końcowa stanowi potwierdzenie całkowitego zakończenia realizacji zamówienia. Fakturę końcową należy wystawić, jeżeli suma otrzymanych zaliczek nie pokryła całkowitej wartości sprzedawanych towarów lub usług. Taka faktura zawiera numery wszystkich wystawionych faktur zaliczek wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wystawić fakturę końcową.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić co powinna zawierać faktura końcowa.