Faktura VAT jest dokumentem księgowym i jednocześnie rachunkiem zawierającym szczegółowe dane o transakcji. Faktura typu VAT jest szczególnym rodzajem faktury, ponieważ podlega osobnym przepisom oraz wystawiana jest przez płatników podatku VAT. Więcej informacji na temat faktury VAT znajdziesz pod tym adresem.

WAŻNE! Przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Należy jednak przy tym pamiętać, że na żądanie osoby fizycznej, przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić odpowiednią fakturę VAT.

Fakturę VAT zaliczkową wystawia się w momencie, gdy otrzymałeś część lub całość należności, w szczególności w formie przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Wystawianie faktury zaliczkowej powtarza się za każdym razem, po otrzymaniu kolejnej części należności za transakcję.

Jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej należności, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia tzw. fakturę końcową. Należy przy tym pamiętać, że sumę wartości towarów (usług) należy pomniejszyć o wartość otrzymanych części należności. Podobnie jest z kwotą podatku – należy ją pomniejszyć o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych (dokumentujących otrzymanie części należności). Faktura końcowa powinna zawierać również numery faktur zaliczkowych wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o fakturach końcowych.

Aby wystawić fakturę VAT zaliczkową:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Wystaw dokument”, kliknij przycisk „Faktura VAT Zaliczkowa”.
  zaliczkowa
 3. Wypełnij wyświetlony formularz:
  ogolne-zaliczkowa

  • Numer – określ unikalny numer dla tworzonego dokumentu,
  • Data wystawienia – określ datę wystawienia dokumentu,
  • Data sprzedaży – określ datę sprzedaży produktu widniejącego na fakturze,
  • Termin zapłaty – określ termin zapłaty na fakturze.
 4. W sekcji „Dane” uzupełnij dane sprzedawcy oraz klienta.
  dane-na-fakturze
  W polach „Nazwa” możesz wybrać zdefiniowane wcześniej dane sprzedawcy oraz dane klienta. W przypadku pola „Nazwa” w sekcji „Dane klienta”, wyświetlana jest lista wszystkich klientów utworzona w sekcji „Klienci”.
 5. W sekcji „Produkty” określ produkty, które mają znajdować się na fakturze VAT zaliczkowej.
  wystaw-fakture2

  • w polu „Nazwa towaru lub usługi” za pomocą listy rozwijanej możesz wybrać jeden z wcześniej utworzonych produktów. Jeśli chcesz utworzyć nowy produkt, kliknij przycisk „Dodaj nową pozycję” i w pustych polach uzupełnij dane nowego produktu.
  • zaznacz opcję „Pokaż rabat”, aby wyświetlić na fakturze dodatkową kolumnę „Rabat”.
  • zaznacz opcję „Pokaż PKWiU”, aby wyświetlić na fakturze dodatkową kolumnę „PKWiU”.
 6. W sekcji „Płatności” uzupełnij dodatkowe informacje na temat płatności za fakturę.
  nowa-platnosci

  • Razem – suma należności za wymienione produkty na fakturze.
  • Słownie – suma należności za wymienione produkty na fakturze w postaci słownej.
  • Zapłacono – tutaj możesz umieścić informacje o zapłaceniu części należności (np. rata).
  • Pozostaje do zapłaty – kwota, która pozostała jeszcze do zapłaty na fakturze.
  • Waluta – określ walutę, w której faktura ma zostać wystawiona.
  • Podatek – w tym miejscu możesz wybrać rodzaj podatku, np. VAT.
  • Sposób płatności – wybierz sposób płatności za fakturę, np. gotówką lub przelewem.
   Kliknij przycisk „Wyświetl więcej”, aby mieć możliwość uzupełnienia informacji o nazwie banku i numerze rachunku bankowego.
 7. W sekcji „Podpisy i informacje dodatkowe” uzupełnij dodatkowe informacje na fakturze:
  nowe-podpisy

  • Imię i nazwisko wystawcy – określ w tym miejscu kto jest wystawcą danej faktury.
  • Imię i nazwisko odbiorcy – określ w tym miejscu kto jest nabywcą danej faktury.
  • Status – wybierz status generowanej faktury, np. wystawiona, wysłana, opłacona.
   Kliknij przycisk „Wyświetl więcej”, aby mieć możliwość uzupełnienia informacji, które mają być wyświetlane w nagłówku lub stopce faktury. Dodatkowo będziesz mógł umieścić notatkę, która nie jest widoczna dla klientów.
 8. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby wystawić nową fakturę VAT zaliczkową.
  przycisk-zapisz
 9. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie wystawienia nowej faktury VAT zaliczkowej.
  zaliczka-gotowa
 10. Na ekranie podsumowującym wystawienie nowej faktury VAT zaliczkowej znajdziesz przyciski, które pozwalają na realizacje dodatkowych operacji, np. wystawienie faktury VAT końcowej.
  • Wystaw końcową – kliknij przycisk, aby rozpocząć wystawianie faktury VAT końcowej.
  • Edytuj – kliknij ten przycisk, aby rozpocząć edycje danej faktury.
  • Pobierz – kliknij, aby pobrać kopię lub oryginał faktury VAT w wersji elektronicznej.
  • Wyślij e-mailem – kliknij ten przycisk, aby wysłać fakturę VAT na wybrany adres e-mail.